pomiary hałasu pomiary drgań

pomiary hałasu i pomiary drgań

mapy akustyczne

Wykonany projekt optymalizacji akustycznej dla farmy wiatrowej 48MW

Data dodania: 2012-04-19
Wykonany projekt optymalizacji akustycznej dla farmy wiatrowej 48MW

Wykonana została analiza akustyczna dla farmy wiatrowej składającej się z 24 turbin wiatrowych o mocy 2MW każda. Analiza polegała na takim doborze nastaw turbin wiatrowych a tym samym mocy akustycznych turbin aby spełnione były wymogi wartości dopuszczalnych hałasu na granicach działek chroniononych akustycznie.