pomiary hałasu pomiary drgań

pomiary hałasu i pomiary drgań

mapy akustyczne

Wykonana została optymalizacja farmy wiatrowej 30MW

Data dodania: 2012-04-19
Wykonana została optymalizacja farmy wiatrowej 30MW

Wykonana została ciekawa analiza akustyczna dla farmy wiatrowej składającej się z 15 turbin wiatrowych o mocy 2MW każda. Analiza polegała na takim doborze nastaw turbin wiatrowych a tym samym mocy akustycznych aby spełnione były wymogi wartości dopuszczalnych hałasu na granicach działek chroniononych akustycznie. Dodatkowym utrudnieniem było przyjęcie oddziaływania skumulowanego od sąsiadujących farm wiatrowych.