pomiary hałasu pomiary drgań

pomiary hałasu i pomiary drgań

mapy akustyczne

Pomoc w zakresie akustyki podczas konsultacji społecznych w sprawie projektów farm wiatrowych

Data dodania: 2012-11-25
Pomoc w zakresie akustyki podczas konsultacji społecznych w sprawie projektów farm wiatrowych

Uczestniczymy w konsultacjach społecznych w sprawie budowowy farm wiatrowych jako eksperci w zakresie akustyki i oddziaływania turbin wiatrowych na obszary chronione akustycznie.

Podczas konsultacji prezentujemy doświadczenia z modelowania farm wiatrowych oraz własne wyniki pomiarowe hałasu (zazwyczaj badania porealizacyjne) wskazujące prawdziwy wpływ hałasu nowych turbin na otoczenia.

Wykonane projekty modelowania hałasu od turbin wiatrowych oraz pomiary pracujących turbin pozwlają na przedstawienie wyczerpujacych informacji na temat procesu kontroli oddziaływania hałasu od farm wiatrowych oraz ich weryfikacji podczas pomiarów w terenie.

Zapraszamy do współpracy

Zespół AKUSOFT