pomiary hałasu pomiary drgań

pomiary hałasu i pomiary drgań

mapy akustyczne

Mapy akustyczne

Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem firmy Woelfel - producenta programu IMMI do tworzenia map akustycznych.

Więcej na stronie: www.mapyhalasu.pl oraz www.immi.eu


Program IMMI jest uniwersalnym narzędziem do tworzenia profesjonalnych map akustycznych. W tym obszarze IMMI jest wiodącym oprogramowaniem na rynku. Dzięki modułowej budowie jest ono kierowane zarówno do użytkowników pracujących przy małych projektach jak i biur konsultacyjnych zajmujących się dużymi projektami np. miast, dużych zakładów przemysłowych, itd.

Właściwości IMMI - Mapy akustyczne

Oprogramowanie IMMI jest rozwijane tak aby zawsze spełniało najnowsze normy krajowe i międzynarodowe.

mapy akustyczne

Zgodnie z Dyrektywą 2002/49/UE rekomendowane są następujące
metody obliczeniowe:
•        NMPB/XP S 31-133 + Guide du Bruit (1980) – tymczasowa metoda obliczeniowa dla hałasu pochodzącego od dróg
•        SRM II – tymczasowa metoda obliczeniowa dla hałasu pochodzącego od kolei
•        ISO 9613-2 - tymczasowa metoda obliczeniowa dla hałasu pochodzącego od źródeł przemysłowych
•        ECAC.CEAC Doc. 29 (1997) z techniką podziału - tymczasowa metoda obliczeniowa dla hałasu pochodzącego od lotnisk/samolotów
•        Ponadto, Członkowie Unii mogą stosować własne metody obliczeniowe. W tych przypadkach musi być przedstawiona równoważność z metodami tymczasowymi

IMMI jest dostępne w trzech następujących pakietach, każdy z nich różni się możliwościami (wielkość projektu) oraz ceną

•        IMMI Basic bazowe oprogramowanie do tworzenia map akustycznych, dedykowane dla małych projektów (małe zakłady przemysłowe) - zawiera 2 biblioteki obliczeniowe rekomendowane przez UE

•        IMMI Standard podstawowe oprogramowanie do tworzenia map akustycznych, dedykowane dla małych projektów (pozwolenia środowiskowe, małe zakłady przemysłowe) - zawiera 2 biblioteki obliczeniowe rekomendowane przez UE

•        IMMI Plus średnio zaawansowane oprogramowanie do tworzenia i analizy projektów małych i średniej wielkości (pozwolenia zintegrowane, małej i średniej wielkości zakłady przemysłowe, pozwolenia środowiskowe) - zawiera 3 biblioteki obliczeniowe rekomendowane przez UE (hałas drogowy, kolejowy, przemysłowy)


•        IMMI Premium najbardziej zaawansowana wersja oprogramowania pozwalająca na obsłużenie dużych projektów takich jak drogi krajowe, międzynarodowe, linie kolejowe, duże aglomeracje miejskie. Dodatkowo pozwala na przygotowywanie strategicznych map hałasu. Zawiera 3 biblioteki obliczeniowe rekomendowane przez UE (hałas drogowy, kolejowy, przemysłowy)

mapy akustyczne miasta

Dokładniejsza charakterystyka pakietów:

IMMI STANDARD - ograniczenie do 1000 przeszkód - budynków, ekranów, itd., zawiera w tym hałas przemysłowy lub drogowy lub kolejowy - 1 metodyka

To pakiet kierowany do osób wykonujących analizy i projekty akustyczne małych wielkości (małe projekty). Pakiet ten pozwala na wprowadzanie nieskończonej ilości punktów siatki i elementów oraz do 1000 przeszkód akustycznych

Właściwości:
•    do 1000 przeszkód co odpowiada ok. 500000 poziomym krawędziom

•    pojedyncze punkty odbiorcze, siatka punktów odbiorczych (mapy)

•    import i eksport bitmap (włączając pliki georeferencyjne)

•    odbicia jednokrotne

•    nieograniczona ilość źródeł

•    import oraz eksport plików DXF oraz tekstowych

•    podgląd 3D

•    specjalne funkcje (wstawianie budynków emitujących hałas, konstruowanie otworów, transformacje)

•    izolinie, kontury kolorowe oraz wypełnione, mapy numeryczne (mapy akustyczne)

•    automatyczna optymalizacja ekranów akustycznych

•    hałas przemysłowy: transmisja hałasu przez bariery akustyczne

•    określanie udziałów źródeł w danym punkcie odbiorczym – kalibracja mapy

•    interfejs do plików MapInfo oraz ArcView

•    obliczenia wielordzeniowe

•    moduł obliczania akustyki pomieszczeń

 


IMMI PLUS - ograniczenie do 3000 przeszkód - budynków, ekranów, itd., zawiera hałas przemysłowy, drogowy i kolejowy - 3 metodyki

To pakiet kierowany do osób wykonujących analizy i projekty akustyczne różnych wielkości – od małych projektów tj. pozwolenia środowiskowe po mapy akustyczne małych miejscowości. IMMI Plus dzięki szerokiej gamie funkcji i narzędzi tj. baza danych widm, obliczanie poziomów wewnątrz budynków, propagacja hałasu na zewnątrz, przypisywanie udziału hałasu, pozwala na szybkie i poprawne wykonanie nawet bardzo zaawansowanych projektów. Pakiet ten pozwala na wprowadzanie nieskończonej ilości punktów siatki i elementów oraz do 1000 przeszkód akustycznych.

Właściwości:
•    do 3000 przeszkód co odpowiada 1500000 poziomym krawędziom

•    pojedyncze punkty odbiorcze, siatka punktów odbiorczych (mapy)

•    import i eksport bitmap (włączając pliki georeferencyjne)

•    odbicia wielokrotne

•    nieograniczona ilość źródeł

•    import oraz eksport plików DXF oraz tekstowych

•    podgląd 3D

•    metoda klasyfikacji Ldwn(Lden) według normy 2002/49/WE

•    specjalne funkcje (wstawianie budynków emitujących hałas, konstruowanie otworów, transformacje)

•    izolinie, kontury kolorowe oraz wypełnione, mapy numeryczne (mapy akustyczne)

•    odbicia wielokrotne (wyższego rzędu)

•    referencyjne bazy danych: emisja hałasu dla zakładów przemysłowych/ośrodków wypoczynkowych/placów budowy oraz lokali gastronomicznych

•    wyliczanie hałasu wewnątrz budynków (metoda Sabine)

•    automatyczna optymalizacja ekranów akustycznych

•    rozszerzone funkcje dla siatki (matematyczna analiza siatek, różnica siatek, mapy wskazujące przekroczenia wartości granicznych, itd.) oraz eksport/import siatek

•    menadżer projektów

•    hałas przemysłowy: transmisja hałasu przez bariery akustyczne

•    przetwarzanie siatek (dodawanie, odejmowanie, mapy konfliktów, itd)

•    obliczanie siatek pionowych

•    określanie udziałów źródeł w danym punkcie odbiorczym – kalibracja mapy

•    obliczenia na fasadach

•    obliczenia wielordzeniowe

•    interfejs do plików ArcView

•    moduł obliczania akustyki pomieszczeńIMMI PREMIUM - brak ograniczenia co do ilości przeszkód, zawiera tym hałas przemysłowy, drogowy i kolejowy - 3 metodyki

To najbardziej zaawansowany pakiet obliczeniowy służący do tworzenia projektów dużej skali, oferowany w przystępnej cenie. Zestaw funkcji dostępnych dla IMMI Premium jest dostosowany do zarządzania ogromną ilością danych w największych projektach (nieograniczona liczba elementów, źródeł, punktów odbiorczych siatki, przeszkód). W celu przyspieszenia obliczeń skomplikowanych map akustycznych wykorzystywane są obliczenia rozproszone AUDINOM. Spełnione są wszystkie wymagania zawarte w dyrektywie 2002/49/WE a w szczególności mapy strategiczne, obliczenia na fasadach, itd.

Właściwości:
•    nieograniczona liczba przeszkód oraz krawędzi uginających

•    technologia AUDINOM dla obliczeń rozproszonych na komputerach wielordzeniowych oraz będących w sieci

•    obliczenia na fasadach budynków

•    obliczenia siatek pionowych (przekrojów pionowych)

•    transformacja układów współrzędnych w tym także polskich

•    import oraz eksport obrazów bitmap z danymi GIS z GoogleEarth™

•    pojedyncze punkty odbiorcze, siatka punktów odbiorczych (mapy)

•    import i eksport bitmap (włączając pliki georeferencyjne)

•    odbicia wielokrotne

•    nieograniczona ilość źródeł

•    import oraz eksport plików DXF oraz tekstowych

•    podgląd 3D

•    metoda klasyfikacji Ldwn(Lden) według normy 2002/49/WE

•    specjalne funkcje (wstawianie budynków emitujących hałas – zakłady przemysłowe, konstruowanie otworów, transformacje)

•    izolinie, kontury kolorowe oraz wypełnione, mapy numeryczne (mapy hałasu mapy koncentracji zanieczyszczeń)

•    odbicia wielokrotne (wyższego rzędu)

•    referencyjne bazy danych: emisja hałasu dla zakładów przemysłowych/ośrodków wypoczynkowych/placów budowy oraz lokali gastronomicznych

•    wyliczanie hałasu wewnątrz budynków a tym samym emisji na zewnątrz (metoda Sabine)

•    automatyczna optymalizacja ekranów akustycznych

•    rozszerzone funkcje dla siatki (matematyczna analiza siatek, różnica siatek, mapy wskazujące przekroczenia wartości granicznych, itd.)

•    menadżer projektów

•    hałas przemysłowy: transmisja hałasu przez bariery akustyczne

•    prognozowanie czasu potrzebnego na obliczenie siatki aby zoptymalizować czas obliczeń i dokładność

•    określanie udziałów źródeł w danym punkcie odbiorczym – kalibracja mapy/kontyngent hałasu

•    interfejs do plików MapInfo oraz ArcView

•    1 dodatkowa licencja obliczeniowa

•    AUDINOM – obliczenia wielostanowiskowe

•    Obliczenia wielordzeniowe

•    możliwość obliczania hałasu dla parkingów

•    interfejs w języku polskim

•    możliwość tworzenia dynamicznych map akustycznych przy użyciu DynaMap oraz współpraca z Noisy Monitor – stacją monitoringu firmy Woelfel (inne stacje monitoringu do indywidualnego omówienia z producentem oprogramowania IMMI)

•    eksport danych w celach prezentacji na stronach www poprzez pliki graficzne, pdf lub jako warstwa GIS

•    przygotowywanie poprawek meteorologicznych

•    dopasowanie zabudowań do numerycznego modelu terenu

•    moduł obliczania akustyki pomieszczeń

W cenie zawarte jest:
12 miesięcy aktualizacji programu IMMI