pomiary hałasu pomiary drgań

pomiary hałasu i pomiary drgań

mapy akustyczne

Engineering

W ramach usług oferujemy szeroki zakres prac inżynierskich.


Specjalizujemy się w modelowaniu akustycznym i analizach akustycznych dla nowych inwestycji oraz planowanych rozbudów.

W szczególności przygotowujemy kompleksowo i profesjonalne analizy akustyczne dla potrzeb:

- projektowanych inwestycji budowlanych

- projektowanych inwestycji farm wiatrowych

- rozbudowy zakładów przemysłowych

- nowych inwestycji

- pozwoleń środowiskowych

- pozwolen zintegrowanych

mapa hałasu przemysłowego turbiny wiatrowe

 

Oferujemy analizy z zakresu akustyki budowlanej i doboru odpowiednich materiałów izolacyjnych

- pomiary izolacyjności

- optymalny dobór materiałów budowlanych aby spełnić wymagania akustyczne

- pomiary porealizacyjne

element dźwiękochłonny

 

Projektujemy i wykonujemy zabezpieczenia akustyczne

- obudowy dźwiękochłonne

- ekrany akustyczne

- tłumiki

Ekrany akustyczne

 

Współpracujemy z laboratoriami akredytowanymi wykonującymi pomiary:

- hałasu od turbin wiatrowych (farm wiatrowych)

- hałasu środowiskowego

- hałasu przemysłowego

- hałasu drogowego i kolejowego

- hałasu i drgań BHP

 

Realizujemy nietypowe prace inżynierskie z zakresu akustyki i drgań