pomiary hałasu pomiary drgań

pomiary hałasu i pomiary drgań

mapy akustyczne

Mapy akustyczne

Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem firmy Woelfel - producenta programu IMMI do tworzenia map akustycznych.

Więcej na stronie: www.mapyhalasu.pl oraz www.immi.eu


Program IMMI jest uniwersalnym narzędziem do tworzenia profesjonalnych map akustycznych. W tym obszarze IMMI jest wiodącym oprogramowaniem na rynku. Dzięki modułowej budowie jest ono kierowane zarówno do użytkowników pracujących przy małych projektach jak i biur konsultacyjnych zajmujących się dużymi projektami np. miast, dużych zakładów przemysłowych, itd.

Właściwości IMMI - Mapy akustyczne

Oprogramowanie IMMI jest rozwijane tak aby zawsze spełniało najnowsze normy krajowe i międzynarodowe.

mapy akustyczne

Zgodnie z Dyrektywą 2002/49/UE rekomendowane są następujące
metody obliczeniowe:
•        NMPB/XP S 31-133 + Guide du Bruit (1980) – tymczasowa metoda obliczeniowa dla hałasu pochodzącego od dróg
•        SRM II – tymczasowa metoda obliczeniowa dla hałasu pochodzącego od kolei
•        ISO 9613-2 - tymczasowa metoda obliczeniowa dla hałasu pochodzącego od źródeł przemysłowych
•        ECAC.CEAC Doc. 29 (1997) z techniką podziału - tymczasowa metoda obliczeniowa dla hałasu pochodzącego od lotnisk/samolotów
•        Ponadto, Członkowie Unii mogą stosować własne metody obliczeniowe. W tych przypadkach musi być przedstawiona równoważność z metodami tymczasowymi

IMMI jest dostępne w trzech następujących pakietach, każdy z nich różni się możliwościami (wielkość projektu) oraz ceną
•        IMMI Standard podstawowe oprogramowanie do tworzenia map akustycznych, dedykowane dla małych projektów (pozwolenia środowiskowe, małe zakłady przemysłowe) - nie zawiera bibliotek obliczeniowych rekomendowanych przez UE
•        IMMI Plus średnio zaawansowane oprogramowanie do tworzenia i analizy projektów małych i średniej wielkości (pozwolenia zintegrowane, małej i średniej wielkości zakłady przemysłowe, pozwolenia środowiskowe) - nie zawiera bibliotek obliczeniowych rekomendowanych przez UE
•        IMMI Premium najbardziej zaawansowana wersja oprogramowania pozwalająca na obsłużenie dużych projektów takich jak drogi krajowe, międzynarodowe, linie kolejowe, duże aglomeracje miejskie. Dodatkowo pozwala na przygotowywanie strategicznych map hałasu.

mapy akustyczne miasta

Dokładniejsza charakterystyka pakietów:

IMMI STANDARD - ograniczenie do 1000 przeszkód - budynków, ekranów, itd., zawiera w tym hałas przemysłowy lub drogowy lub kolejowy - 1 metodyka

To pakiet kierowany do osób wykonujących analizy i projekty akustyczne małych wielkości (małe projekty). Pakiet ten pozwala na wprowadzanie nieskończonej ilości punktów siatki i elementów oraz do 1000 przeszkód akustycznych

Właściwości:
•    do 1000 przeszkód co odpowiada ok. 500000 poziomym krawędziom

•    pojedyncze punkty odbiorcze, siatka punktów odbiorczych (mapy)

•    import i eksport bitmap (włączając pliki georeferencyjne)

•    odbicia jednokrotne

•    nieograniczona ilość źródeł

•    import oraz eksport plików DXF oraz tekstowych

•    podgląd 3D

•    specjalne funkcje (wstawianie budynków emitujących hałas, konstruowanie otworów, transformacje)

•    izolinie, kontury kolorowe oraz wypełnione, mapy numeryczne (mapy akustyczne)

•    automatyczna optymalizacja ekranów akustycznych

•    hałas przemysłowy: transmisja hałasu przez bariery akustyczne

•    określanie udziałów źródeł w danym punkcie odbiorczym – kalibracja mapy

•    interfejs do plików MapInfo oraz ArcView

•    obliczenia wielordzeniowe

•    moduł obliczania akustyki pomieszczeń

 


IMMI PLUS - ograniczenie do 3000 przeszkód - budynków, ekranów, itd., zawiera hałas przemysłowy, drogowy i kolejowy - 3 metodyki

To pakiet kierowany do osób wykonujących analizy i projekty akustyczne różnych wielkości – od małych projektów tj. pozwolenia środowiskowe po mapy akustyczne małych miejscowości. IMMI Plus dzięki szerokiej gamie funkcji i narzędzi tj. baza danych widm, obliczanie poziomów wewnątrz budynków, propagacja hałasu na zewnątrz, przypisywanie udziału hałasu, pozwala na szybkie i poprawne wykonanie nawet bardzo zaawansowanych projektów. Pakiet ten pozwala na wprowadzanie nieskończonej ilości punktów siatki i elementów oraz do 1000 przeszkód akustycznych.

Właściwości:
•    do 3000 przeszkód co odpowiada 1500000 poziomym krawędziom

•    pojedyncze punkty odbiorcze, siatka punktów odbiorczych (mapy)

•    import i eksport bitmap (włączając pliki georeferencyjne)

•    odbicia wielokrotne

•    nieograniczona ilość źródeł

•    import oraz eksport plików DXF oraz tekstowych

•    podgląd 3D

•    metoda klasyfikacji Ldwn(Lden) według normy 2002/49/WE

•    specjalne funkcje (wstawianie budynków emitujących hałas, konstruowanie otworów, transformacje)

•    izolinie, kontury kolorowe oraz wypełnione, mapy numeryczne (mapy akustyczne)

•    odbicia wielokrotne (wyższego rzędu)

•    referencyjne bazy danych: emisja hałasu dla zakładów przemysłowych/ośrodków wypoczynkowych/placów budowy oraz lokali gastronomicznych

•    wyliczanie hałasu wewnątrz budynków (metoda Sabine)

•    automatyczna optymalizacja ekranów akustycznych

•    rozszerzone funkcje dla siatki (matematyczna analiza siatek, różnica siatek, mapy wskazujące przekroczenia wartości granicznych, itd.) oraz eksport/import siatek

•    menadżer projektów

•    hałas przemysłowy: transmisja hałasu przez bariery akustyczne

•    przetwarzanie siatek (dodawanie, odejmowanie, mapy konfliktów, itd)

•    obliczanie siatek pionowych

•    określanie udziałów źródeł w danym punkcie odbiorczym – kalibracja mapy

•    obliczenia na fasadach

•    obliczenia wielordzeniowe

•    interfejs do plików ArcView

•    moduł obliczania akustyki pomieszczeńIMMI PREMIUM - brak ograniczenia co do ilości przeszkód, zawiera tym hałas przemysłowy, drogowy i kolejowy - 3 metodyki

To najbardziej zaawansowany pakiet obliczeniowy służący do tworzenia projektów dużej skali, oferowany w przystępnej cenie. Zestaw funkcji dostępnych dla IMMI Premium jest dostosowany do zarządzania ogromną ilością danych w największych projektach (nieograniczona liczba elementów, źródeł, punktów odbiorczych siatki, przeszkód). W celu przyspieszenia obliczeń skomplikowanych map akustycznych wykorzystywane są obliczenia rozproszone AUDINOM. Spełnione są wszystkie wymagania zawarte w dyrektywie 2002/49/WE a w szczególności mapy strategiczne, obliczenia na fasadach, itd.

Właściwości:
•    nieograniczona liczba przeszkód oraz krawędzi uginających

•    technologia AUDINOM dla obliczeń rozproszonych na komputerach wielordzeniowych oraz będących w sieci

•    obliczenia na fasadach budynków

•    obliczenia siatek pionowych (przekrojów pionowych)

•    transformacja układów współrzędnych w tym także polskich

•    import oraz eksport obrazów bitmap z danymi GIS z GoogleEarth™

•    pojedyncze punkty odbiorcze, siatka punktów odbiorczych (mapy)

•    import i eksport bitmap (włączając pliki georeferencyjne)

•    odbicia wielokrotne

•    nieograniczona ilość źródeł

•    import oraz eksport plików DXF oraz tekstowych

•    podgląd 3D

•    metoda klasyfikacji Ldwn(Lden) według normy 2002/49/WE

•    specjalne funkcje (wstawianie budynków emitujących hałas – zakłady przemysłowe, konstruowanie otworów, transformacje)

•    izolinie, kontury kolorowe oraz wypełnione, mapy numeryczne (mapy hałasu mapy koncentracji zanieczyszczeń)

•    odbicia wielokrotne (wyższego rzędu)

•    referencyjne bazy danych: emisja hałasu dla zakładów przemysłowych/ośrodków wypoczynkowych/placów budowy oraz lokali gastronomicznych

•    wyliczanie hałasu wewnątrz budynków a tym samym emisji na zewnątrz (metoda Sabine)

•    automatyczna optymalizacja ekranów akustycznych

•    rozszerzone funkcje dla siatki (matematyczna analiza siatek, różnica siatek, mapy wskazujące przekroczenia wartości granicznych, itd.)

•    menadżer projektów

•    hałas przemysłowy: transmisja hałasu przez bariery akustyczne

•    prognozowanie czasu potrzebnego na obliczenie siatki aby zoptymalizować czas obliczeń i dokładność

•    określanie udziałów źródeł w danym punkcie odbiorczym – kalibracja mapy/kontyngent hałasu

•    interfejs do plików MapInfo oraz ArcView

•    1 dodatkowa licencja obliczeniowa

•    AUDINOM – obliczenia wielostanowiskowe

•    Obliczenia wielordzeniowe

•    możliwość obliczania hałasu dla parkingów

•    interfejs w języku polskim

•    możliwość tworzenia dynamicznych map akustycznych przy użyciu DynaMap oraz współpraca z Noisy Monitor – stacją monitoringu firmy Woelfel (inne stacje monitoringu do indywidualnego omówienia z producentem oprogramowania IMMI)

•    eksport danych w celach prezentacji na stronach www poprzez pliki graficzne, pdf lub jako warstwa GIS

•    przygotowywanie poprawek meteorologicznych

•    dopasowanie zabudowań do numerycznego modelu terenu

•    moduł obliczania akustyki pomieszczeń

W cenie zawarte jest:
12 miesięcy aktualizacji programu IMMI